ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

สำรวจทางน้ำเข้าอ่างประปาบ้านหนองกก หมู่ 7

นายเติมศักดิ์  ฉ่าสูงเนิน ผอ.กองช่าง และนายอลงกร  บัวชัย ผู้ช่วยช่างโยธา  ออกสำรวจทางน้ำเข้าอ่างประปาบ้านหนองกก หมู่ที่ 7Type Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 13-07-2017 13:45:38


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology