ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

งานจัดเก็บรายได้ ออกเก็บภาษีฯ

ง่านจัดเก็บรายได้ กองคลัง ออกจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ , ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีป้าย สำหรับผู้ที่ค้างชำระ ของปี 2560Type Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 07-08-2017 11:04:55


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology