ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

ประชาคมการขุดลอกสระเก็บน้ำบ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 3

นายมนตรี  กรกิ่ง นายก อบต.ภูหลวง , นายสุพร  วงศ์ณรัตน์  ปลัด อบต.ภูหลวง และนายเติมศักดิ์  ฉ่าสูงเนิน  ผอ.กองช่าง ร่วมประชาคมกับผู้นำชุมชน และชาวบ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 3เกี่ยวกับการขุดลอกสระเก็บน้ำบ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 3 ต.ภูหลวง เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งType Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 15-08-2017 10:50:51


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology