ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

ปลูกต้นดาวเรืองและต้นทานตะวัน

คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  พนักงานส่วนตำบล ร่วมโครงการปลูกต้นดาวเรืองและต้นทานตะวัน เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ณ หน้าที่ทำการ อบต.ภูหลวงType Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 15-08-2017 13:21:18


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology