ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2560

สภา อบต.ภูหลวง กำหนดให้มีการจัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2560 เพื่อพิจารณาอนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561Type Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 15-08-2017 13:26:08


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology