ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

ตรวจที่ดินสาธารณะประโยชน์ บ้านปอแดง

นายมนตรี  กรกิ่ง นายก อบต.ภูหลวง และ ผอ.กองช่าง ออกตรวจสอบที่ดินสาธารณะประโยชน์ บ้านปอแดง หมู่ที่ 4 ต.ภูหลวง  อ.ปักธงชัยType Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 31-08-2017 11:41:56


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology