ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

ปลูกป่าเทิดพระเกียรติฯ ต.ลำนางแก้ว

วันที่  29  สิงหาคม 2560 คณะผู้บริหาร อบต.ภูหลวง ร่วมปลูกป่าเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ณ ต.ลำนางแก้ว  อ.ปักธงชัยType Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 31-08-2017 11:47:43


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology