ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

จัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนตำบลภูหลวง

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 3 กันยายน 2560 กองการศึกษาฯ โดย นายวรินทร์  ยนจอหอ ผอ.กองการศึกษาฯ และงานพัฒนาชุมชน  ดำเนินการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนตำบลภูหลวง Type Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 06-09-2017 10:05:58


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology