ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

ตรวจประเมินกองทุน สปสช.อบต.ภูหลวง ประจำปี 2560

กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ภูหลวง รับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการระดับท้องถิ่น ประจำปี 2560 ซึ่งผลการตรวจประเมินอยู่ในระดับ ดี (A)Type Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 07-09-2017 16:01:33


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology