ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

อบต.ภูหลวง ออกตรวจสอบเรื่องร้องเรียน (กลิ่นเหม็นสุกร)

อบต.ภูหลวง โดย งานนิติการ และงานสาธารณสุขฯ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองนกเขียน และอำเภอปักธงชัย ร่วมตรวจสอบคอกหมู บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 9 เกี่ยวกับข้อร้องเรียนของกลิ่นเหม็นจากการเลี้ยงสุกรType Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 20-09-2017 11:36:43


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology