ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

งาน สปสช.องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง เชิญชวนคัดกรองโรคตาต้อกระจกฯ

งาน สปสช. องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง แจ้งเชิญชวนประชาชนในเขตตำบลภูหลวง ที่มีสิทธิบัตรทอง ตรวจคัดกรองโรคตาต้อกระจกเบื้องต้น เข้ารับการผ่าตัดฟรี โดย โรงพยาบาลโคราชเมโมเรียล  ในวันที่ 26 พฤษภาคม  2558  ณ  วัดบ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 3  ต.ภูหลวง  อ.ปักธงชััย   จ.นครราชสีมาFoot in mouthType Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 28-05-2015 15:43:18


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology