ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ ประจำปี 2560

วันที่ 28 กันยายน 2560 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ดำเนินการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ ประจำปี 2560Type Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 28-09-2017 16:19:30


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology