ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

กองช่าง ออกซ่อมไฟฟ้า หมู่ 4

AYYILDIZ TİM | Sessizce Nöbetteyiz!

HELLO ADMİN SYSTEM HACKED
AYYILDIZ TİM!...

STOP MASSACRE
IN ARAKAN!...

Biz kimsenin
düşmanı değiliz.

Yanlız insanlığın
düşmanı olanların düşmanlarıyız!...

Zulmün Olduğu
Her Yerdeyiz Haddinizi Bilin!...

Hak İsteyene Hakkını Verdik, Baş Kaldıranın Başını Ezdik ! Hiçbir Zaman Zalime Eyvallah Etmedik !

STOP MASSACRE
IN ARAKAN!...

AYYILDIZ TİM SİBER ORDUSU TARAFINDAN

HACKLENDİNİZ!..

Sessizce Nöbetteyiz !
Bir Gece Ansızın Gelebiliriz !

LEDÜN ABDAL - KEREM ŞAH NOYAN - ALBAYRAK


INTERNATIONAL FORCE

AKREP | ASENA

ALTURKAN | ABARTURK | GAZIHAN | PIRANA | BYGAREZ | OVERLOAD

M3A
AYYILDIZ TİM WGT

KİM BU AYYILDIZ TİM?
Ayyıldız Tim 2002 yılında kurulmuş olup, Türkiye ye karşı internet üzerinden karşıt güçler tarafından yapılan ve yapılacak olan siber saldırılara karşı gönüllü olarak lobi faaliyeti sürdüren bir organizasyondur. Ayyıldız Tim bu faaliyetlerinde, özellikle ülkemizi hedef alan ülke ve unsurları belirleyerek, planlanan veya yapılacak olan herhangi bir saldırıya karşı cevap vermeyi kendine görev edinmiştir. Kuruluş amacımızın en önemli unsuru Devletçilik olmuştur. Ülkemizin kurumlarına, devlet adamlarına, manevi değerlerimize yapılan saygısızlıkları ülkemizin bütünlüğüne yapılan bir saldırı olarak görürüz ve ona göre adımlarımızı belirleriz. Başta İstihbarat Birimlerimiz olmak üzere, Emniyet teşkilatımıza, Askeri ordumuza karşı yapılmış olan herhangi bir hareketi kabullenmemiz mümkün değildir. Ayyıldız Tim birlik ve beraberlik yanlısı olarak varlığını sürdürerek, ırkçılıktan uzak, Edirne’den Kars’a kadar ülkemizi seven herkesi tek bir çatı altında birleştirmeyi amaçlamaktadır.

WHO IS THIS AYYILDIZ TİM?
Ayyıldız Tim was established in 2002, against Turkey on the internet and which will be made by the opposing forces as a volunteer is an organization against cyber attacks continue lobbying. Ayyıldız Tim will determine our target countries, especially countries and elements in these activities to respond to any attack against the planned and has taken on the task to be done. The most important element of our goal has been the establishment Statism. State institutions of our country to the man, we see that as an attack on the integrity of our country are disrespectful of our moral values, and we set our steps accordingly. Particularly our security organizations, including our intelligence agencies, we accept any movement made against our military army is not possible. Ayyıldız Tim and continued its existence as pro-union solidarity, everyone loves our country so far away from Edirne to Kars racism aims to combine under one roof.


AYYILDIZ TİM WEB GRAFİK TASARIM EKİBİ

อัพเดทเมื่อ : 12-10-2017 16:11:46


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology