ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

สำรวจภาษี ประจำปี 2561 ม.2,3,9 และ 10ฯ

งานจัดเก็บรายได้  กองคลัง ออกสำรวจภาษี  บ้านหนองนกเขียน หมู่ 2 บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ 3 บ้านห้วยแก้ว หมู่ 9 และบ้านหนองนกเขียน หมู่ 10Type Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 07-11-2017 11:16:05


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology