ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

งานสาธารณสุขฯออกพ่นหมอกควัน

งานสาธารณสุขฯ ออกพ่นหมอกควัน บ้านหนองกก หมู่ 7 เพื่อป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกType Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 15-11-2017 11:53:05


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology