ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

ร่วมงานลงแขกเกี่ยวข้าว แปลงสาธิตการเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ

นายบุญช่วย  กระจายกิ่ง  รองนายก อบต.ภูหลวง พร้อมด้วยนายสุวิทย์  ทับลา  ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร ร่วมงานลงแขกเกี่ยวข้าว แปลงสาธิตการเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ บ้านฉัตรมงคล  ต.ธงชัยเหนือ  อ.ปักธงชัยType Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 23-11-2017 10:18:01


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology