ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

ตรวจสอบพื้นที่สาธารณะประโยชน์ฯ

นางสาวพรพรรณ  แสงมณี  นิติกรชำนาญการ  และนายอลงกร  บัวชัย  ผู้ช่วยนายช่างโยธา  ออกตรวจสอบพื้นที่สาธารณะประโยชน์ บ้านปอแดง หมู่ 4 (ซอยขนมจีน) ตามคำร้องที่ได้มายื่นคำร้อง ณ อบต.ภูหลวงType Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 23-11-2017 10:21:22


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology