ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

งานสาธารณสุขฯ ออกพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก

เมื่อวันที่  28  พฤษภาคม  2558  งานสาธารณสุขฯ อบต.ภูหลวง ได้ออกพ่นหมอกควัน ณ บ้านโนนแดง หมู่ที่ 1 เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกType Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 04-06-2015 14:58:23


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology