ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

ประชุมการร้องเรียนที่สาธารณะประโยชน์ฯ

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง  ประชุมเกี่ยวกับข้อร้องเรียนที่สาธารณะประโยชน์ บ้านปอแดง หมู่ที่ 4

อัพเดทเมื่อ : 29-11-2017 15:21:28


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology