ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนฯ

งานสาธารณสุขฯ รับผิดชอบโดย นายสุวิทย์  ทับลา  ได้จัดโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยจัดฝึกอบรมประชาชนและกลุ่มผู้นำชุมชนในเขตตำบลภูหลวง เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ  ซึ่งได้เชิญวิทยากร จาก สำนักงานสิ่งแวดล้อมนครราชสีมา เป็นผู้บรรยายให้ความรู้  Type Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 13-12-2017 10:42:35


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology