ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

กิจกรรมเทศกาลข้าวใหม่

อบต.ภูหลวง ดำเนินการจัดกิจกรรมเทศกาลข้าวใหม่ โดยจัดให้มีการจำหน่ายข้าวสาร พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ให้มีการนำข้าวใหม่จัดทำเป็นชุดของขวัญ เพื่อเป็นของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่Type Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 13-12-2017 12:33:31


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology