ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

ประชุม อปพร.เพื่อเตรียมตั้งจุดบริการช่วงเทศกาลปีใหม่ฯ

งานป้องกันฯ ดำเนินการจัดกิจกรรมประชุมให้แก่ อปพร. เพื่อเตรียมความพร้อมในการตั้งจุดบริการในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2561Type Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 16-12-2017 11:44:00


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology