ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

จุดบริการ อบต.ภูหลวง (ช่วงเทศกาลปีใหม่)

ง่านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ดำเนินการจัดตั้งจุดบริการประชาชนฯ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2561 ณ บริเวณหน้าที่ทำการ อบต.ภูหลวง โดยเริ่มให้บริการประชาชนที่สัญจรไป-มา ถนนสาย 304 เริ่มตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2561Type Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 28-12-2017 11:10:36


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology