ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

ตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561

อบต.ภูหลวง  ตั้งจุดบริการ หน้าที่ทำการ อบต.ภูหลวง แก่ประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ในการสัญจรไปมา ถนนสายเส้น 304 Type Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 03-01-2018 11:25:13


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology