ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

โครงการคัดกรองความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อฯ

งาน สปสช.อบต.ภูหลวง  ได้จัดทำโครงการคัดกรองความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อในชุมชน ประจำปี 2561 Type Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 01-02-2018 13:22:54


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology