ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

พ่นหมอกควันวัดปอแดง

งานสาธารณสุขฯ ดำเนินการพ่นหมอกควันวัดปอแดง เพื่อเตรียมงานวันปริวาสกรรม ระหว่างวันที่ 3-14 กุมภาพันธ์ 2561Type Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 05-02-2018 11:04:24


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology