ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

กิจกรรม "ดำเนินการตามมาตรการกำจัดผักตบชวาฯ"

กองส่งเสริมการเกษตร  อบต.ภูหลวง ดำเนินกิจกรรมการกำจัดผักตบชวาอย่างยั่งยืน ตามมาตรการการกำจัดผักตบชวาอย่างยังยืน ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลและภารกิจของกระทรวงมหาดไทยที่ต้องเร่งรัดดำเนินการ ณ สวนสมบัติพ่อ  บ้านหนองกก หมู่ที่ 7 ต.ภูหลวง  อ.ปักธงชัยType Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 09-02-2018 13:19:42


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology