ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

งานป้องกันฯ ออกระงับเหตุเพลิงไหม้

งานป้องกันฯ อบต.ภูหลวง  ออกระงับเหตุเพลิงไหม้ เพื่อป้องกันการลุกลามเข้าบ้านเรือนประชาชนType Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 15-02-2018 12:21:08


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology