ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ ประจำปีงบประมาณ 2561

งานบริหารงานทั่วไป  สำนักปลัด  ได้จัดทำโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540  ประจำปีงบประมาณ 2561 Type Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 16-02-2018 14:45:23


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology