ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

อบต.ช่วยเหลือชาวบ้านจากเหตุวาตภัยฯ

อบต.ภูหลวง ช่วยเหลือวัสดุอุปกรณ์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้กับผู้ประสบภัยType Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 22-02-2018 10:37:59


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology