ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

โครงการ "หนูไม่จมน้ำแน่...ถ้าช่วยกันดูแลป้องกัน"

วันที่ 13 มีนาคม 2561 กองการศึกษาฯ อบต.ภูหลวง ร่วมกับกองุทนหลักประกันสุขภาพ อบต.ภูหลวง ดำเนินโครงการ "หนูไม่จมน้ำแน่...ถ้าช่วยกันดูแลป้องกัน" ณ อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ภูหลวง Type Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 13-03-2018 10:16:05


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology