ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการและทุพลภาพ

สปสช.อบต.ภูหลวง ร่่วมกับ รพ.สต.หนองนกเขียน  ดำเนินโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการและทุพลภาพType Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 15-03-2018 14:23:04


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology