ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

โครงการณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปี 2561

กองส่งเสริมการเกษตร  ดำเนินการจัดโครงการณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและคุมกำเนิดสุนัขและแมว ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวงType Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 19-03-2018 11:43:16


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology