ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

โครงการส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกายเต้นแอโรบิค

งานกองทุน สปสช. อบต.ภูหลวง ได้ดำเนินการโครงการส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกายเต้นแอโรบิค  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. ให้ประชาชนสร้างสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดี

2. เพื่อให้ประชาชนเสริมภูมิคุ่้มกันโรค

3. เพื่อให้ประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

4. เพื่อป้องกันยาเสพติดType Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 16-09-2015 15:32:55


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology