ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

ส่งน้ำให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลภูหลวง

งานป้องกันฯ ดำเนินการออกส่งน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค ให้แก่ประชาชนที่เดือดร้อนในเขตตำบลภูหลวงType Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 19-04-2018 15:56:18


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology