ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสมาธิบำบัดฯ

งานกองทุน สปสช. อบต.ภูหลวง ได้ดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสมาธิบำบัดเพื่อการเสริมสร้างสุขภาพและเยียวยากลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังละกลุ่มเสี่่ยง ปี 2558  Type Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 16-09-2015 15:49:03


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology