ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

เปิดจุดบริการประชาชน (เทศกาลสงกร่านต์) ประจำปี 2561

อบต.ภูหลวง ดำเนินการเปิดจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561Type Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 19-04-2018 16:03:36


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology