ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

ประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบต.ภูหลวง

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ดำเนินการประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบต.ภูหลวง เพื่อพิจารณาร่างแผนฯType Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 19-04-2018 16:09:23


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology