ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

โครงการตำบลควบคุมโรคเข้มแข็ง ปี 2558

งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง  จัดทำโครงการตำบลควบคุมโรคแข้มแข็งปี 2558 เพื่อ พัฒนาศักยภาพของภาคีเครือข่ายระดับตำบลหมู่บ้าน และ อสม. ให้มีความรู้ในการควบคุมป้องกันโรคติดต่อในชุมชนType Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 16-09-2015 15:55:00


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology