ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

ตรวจติดตามคอกสุกรฯ

งานสาธารณสุขฯ อบต.ภูหลวง และงานนิติกร  ร่วมกับทางอำเภอปักธงชัย  ออกตรวจติดตามเรื่องร้องเรียนคอกสุกร หมู่ 6 บ้านหลุมหินType Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 09-05-2018 14:29:41


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology