ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

สภ.ปักธงชัย ขอความร่วมมือติดตั้งระบบไฟฟ้าฯ

สภ.ปักธงชัย ขอความนอนุเคราะห์จาก อบต.ภูหลวง ในการสนับสนุนช่างไฟฟ้า ติดตั้งไฟแสงสว่างเพื่อทำการตั้งจุดตรวจType Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 25-05-2018 11:20:35


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology