ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

ประชาสัมพันธ์การรับการตรวจประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2561

อบต.ภูหลวง  ได้รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2561  จากคณะกรรมการจากจังหวัดนครราชสีมาฯ  ในวันที่ 7  มิถุนายน  2560Type Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 08-06-2018 11:07:26


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology