ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

โครงการจัดทำทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่น

กองการศึกษาฯ ดำเนินการจัดโครงการจัดทำทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่น  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คนรุ่นปัจจุบันได้ศึกษาและเรียนรู้ และเป็นการเชิดชูเกียรติผู้สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ของเยาวชนในท้องถิ่นType Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 18-06-2018 11:00:16


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology