ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

โครงการผ่าตาต้อกระจก เฉลิมพระเกียรติฯ

งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง จัดทำโครงการผ่าตัดต้อกระจก เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อให้ผู้ป่่วยที่มีสิทธิบัตรทองได้รับการรักษาต้อกระจกให้ทันท่วงทีก่อนที่จะตาบอดType Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 16-09-2015 16:04:23


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology