ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

ประชุมชี้แจงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการของรัฐฯ

อบต.ภูหลวง นำโดย นายมนตรี  กรกิ่ง  นายก อบต.ภูหลวง , นายสุพร  วงศ์ณรัตน์ ปลัด อบต.ภูหลวง และพนักงานส่วนตำบล ร่วมประชุมชี้แจงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติม ปี 61 ณ บ้านโนนแดง หมู่ที่ 1 Type Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 19-06-2018 13:22:17


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology