ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร

นายสุพร  วงศ์ณรัตน์  ปลัด อบต.ภูหลวง  และนายสุวิทย์  ทับลา  ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร  ได้เป็นวิทยากรในการบรรยายและถ่ายทอดความรู้ ตามโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร  ในหัวข้อ การเสริมสร้างความสัมพันธ์และสังคม และการพัฒนาการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงType Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 28-06-2018 10:20:25


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology