ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฯ

นายสุพร  วงศ์ณรัตน์  ปลัด อบต.ภูหลวง มอบวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับอาสาสมัครปศุสัตว์ ต.ภูหลวง เพื่อนำไปฉีดให้กับสุนัขและแมว ตามโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฯType Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 04-07-2018 13:47:05


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology