ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

โครงการดูแลและส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย ศพด.ของ อบต.ภูหลวง

งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ  องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง  จัดทำโครงการดูแลและส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย ศพด.  3  ศูนย์  เพื่อเผ้าระวังรักษาสุขภพาเด็กที่เจ็บป่วย  เพื่อส่งเสริมให้เด็กรุ้จักรักษาสุขภาพของตนเอง เพื่อป้องกันระงับโรคปากเท้าเปื่อยType Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 16-09-2015 16:11:15


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology