ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

ผอ.กองการศึกษาฯ ตรวจเยี่ยมอาหารกลางวัน ศพด.

นายวรินทร์  ยนจอหอ  ผอ.กองการศึกษาฯ  ตรวจเยี่ยมการจัดเตรียมอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็ก  ศพด. สังกัด อบต.ภูหลวงType Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 04-07-2018 13:54:40


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology