ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

ปลัด อบต.ภูหลวง ลงพื้นที่ ศพด.ร.ร.บ้านหนองกก

นายสุพร  วงศ์ณรัตน์  ปลัด อบต.ภูหลวง ลงพื้นที่ตรวจสอบการทำความสะอาด ศพด.ร.ร.บ้านหนองกก เนื่องจากเกิดโรคมือ เท้า ปากType Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 04-07-2018 13:57:48


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology